Mindfulness

Mindfulness kan oversættes på dansk med “bevidst nærvær” eller “åndsnærvær”

På alle asiatiske sprog er ordet MIND det samme som HEART. Så det kunne lige så godt hede “HEARTFULNESS”, hvilket jeg synes er en bedre betegnelse, da man automatisk kommer tættere på hjertets kvaliteter gennem opøvelse i mindfulness.

Vores iboende evne til empati og rummelighed, skal i højere grad også vende indad mod os selv. Herfra vil den naturligt flyde ud til andre.

Evnen til at være mere bevidst nærværende i hverdagen, er ikke noget vi kan læse os til. Dette opøver vi bedst gennem mindfulness øvelser og daglig meditations praksis hvor vi er i stilhed og “ikke gøren”.

I øvelserne benytter vi os af evner vi alle har adgang til, så som at trække vejret samt at rette opmærksomhed på henholdsvis kroppen, tankerne eller følelserne. 

Meditation er en kærlig konfrontation med dig selv. – At være med alt hvad der er. – At se og rumme det hele, uden at dømme, uden etiketter, har en forvandlende og helbredende effekt i sig selv. Dette kræver træning, som alt muligt andet.

Mindfulness er ikke en teknik, men en holdning du kan oparbejde. En måde at være i livet på.

Grundholningerne som man opøver i mindfulness bl.a.

  • At være vågen for dømmen eller vurderen
  • Tålmodighed
  • Nybegynderens sind.
  • Tillid
  • Ikke stræben
  • Accept
  • At give slip

Dine øvelser og din praksis vil stille, støt og roligt smitte af på de tidspunkter i hverdagen hvor du nettop har brug for klarhed, koncentration og indre ro. Selv i pressede situationer, hvor vi ellers ville benytte os af vores “auto pilot.

Dokumenteret videnskab og erfaring viser, at intensiv træning af mindfulness og meditation nedsætter og forebygger stress, depressioner og angst, samt giver glæde og overskud i hverdagen.

Mindfulness er oprindeligt en del af den Budhistiske tradition og er senere “blevet oversat” til vestens behov, bl.a. gennem den vietnamesiske munk Thich Nhat Hanh og senere den tyske forfatter til “Nuets kraft”, Ekhard Tolle. I de senere år har den amerikanske læge og forfatter, Jon Kabat-Zinn, gjort et fantastisk stort stykke arbejde for at udbrede kendskabet til mindfulness i de etablerede sundheds systemer i vesten. Dette har han gjort gennem evidensbaseret forskning på “The Stress Reduction Clinic “og “Center for Mindfulness in Medicine, Health Care and Society” på det medicinske fakultet ved University of Massachusetts. Mindfulness har siden spredt sig som ringe i vandet og der er nu forskning, i brugen af mindfulness, igang i store dele af den vestlige verden. Bl. a. også flere universiteter og hospitaler i Danmark. (På Rigshospitalet, bliver der lige nu forsket i mindfulness virkning på smerte reduktion)

Se mine kurser i mindfulness under: KURSER